Archive for the Estètica Category

Reportatge fotogràfic: Gràfica aplicada

Posted in Andromina, Estètica on 31 gener 2010 by Silvia Morés
Anuncis

Dijous: Dorsals

Posted in Andromina, Construcció, Estètica on 28 gener 2010 by Silvia Morés

Reparació de una de les rodes directrius

Falta:

– Posar la roda directriu dreta al seu lloc i tornar a enganxar el plàstic de l’altra
–  Trobar un sistema de passar els logos dels esponsors a la botiga que els ha d’imprimir, i enganxarlos
– Tornar a posar les fustes amb els dorsals i els logos dels esponsors
– Netejar l’andromina…
– Fer les fotografies de l’andromina acabada
GUANYAR LA CURSA!